BEKTAŞİ ve İPEK KAFTAN

Baba erenler evinden çıkmış işlerini halletmiş su başına içmeye giderken yolda Kadı ile karşılaşmış. Kadı, baba erenlerin elindeki şarap testisini görünce celallenmiş, birden çıkışmış:

-Ey utanmaz beynamaz! Bre yaşına bakmaz kâfir utanmaz mısın bu yaşta içmeye, şarabın haram olduğunu bilmez misin, der. Baba erenler bir Kadı’ya bakar, bir elindeki şaraba:

-Bilirim elbet Kadı Efendi ama sen de ipek kaftan giymişsin. O da haramdır.

-Sus ulan zındık! Bunun içine pamuk katarlar.

Bektaşi gülümseyerek:

-Dünyada doğru adam kalmadı Kadı Efendi. Şarabın içine de yarı yarıya su katıyorlar.