BİR DE ONLARDAN ÖLSÜN

Zile’nin Kervansaray Köyü, geleneklerine ve inançlarına bağlı koyu bir Alevi Kızılbaş köyüdür.

Kervansaray köyünden Haydar emminin çocukları durmaz, ölür. Bir oğlu olur, adını Hasan koyar, çocuk ölür, ikinciye bir oğlu daha olur, adını Ali koyar, Ali de ölür. 

Üçüncüye Hüseyin koyar, Hüseyin de ölür. En son olan oğluna da Ömer adını koyar. 

Bu, köyde infial oluşturur. Cem’de Dede, Haydar emmiyi yanına çağırır: “Oğlum sen töremizi, ilimizi bilmez misin çocuğun adını niye Ömer koydun!” diye azarlar. Haydar emmi de “bir de onlardan ölsün dede, hep bizden gidiyor.” der.