AKŞAMCI BEKTAŞİ

 Baba erenler bir gün dolanırken padişahın askerlerinden bir grup tarafından önü kesiliyor. Bektaşi önce anlam veremiyor ama başına bir iş geleceğini seziyor. Yaklaşan askerlerden birisi dibine kadar yaklaşıp:

-Söyle bakalım baba erenler, namaz kılar mısın?

Bektaşi hemen sorudaki tuzağı anlayıp, ne kadar çok namaz kıldığını belli etmek için;

-Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama diyor.

Padişahın askeri Bektaşi’nin sadece bayramlarda namaz kıldığını, bu yüzden bayram çabuk geliyor demek istediğini hemen anlıyor. Sonra bir sual daha soruyor:

-Peki, baba erenler içkiyi ne sıklıkla içersin?

-Ne sıklıkla olacak imanım akşamdaaaaan akşaaaaaaama!